Udvalg

                   

                           Udvalgsoversigt 2019

 

 

Bygnings – og materieludvalget:

Medlemmer:

Jørgen Vestergård (Fjorden)

Sten Holmbæk (søen)

Birgitte Aagaard

Opgaver:

1) Vedligeholdelse af bygninger om omkringliggende arealer

2) Nøgle- og kortadministration (Birgitte Aagaard)

3) Udlejning af klubhus og både (Niels Kristian Skou)

4) Sikre funktionsdygtige både, broer og trailer, herunder udarbejde planer for vedligeholdelse af disse.

Ad 1) Varetage/arrangere græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, snerydning, fejning, arrangere “arbejdsdage”, kontakt til håndværkere, aflæsning af forbrugsmålere (Finn), almindelig bygningsvedligeholdelse, rengøring, tømning af affaldsspande, toiletpapir, køkkenruller, forbrugsvarer i øvrigt vedrørende bygninger, tømme postkasse.

Ad 2) Som anført

Ad 3) Som anført og i overensstemmelse med regler for lån af Horsens Roklubs lokaler (Se disse!).

Ad 4) Som anført

 

Instruktionsudvalget:

Medlemmer:

Gitte Enghild

Ria Hessler

 

Opgaver:

Tilrettelægge, planlægge kanininstruktionen samt opfølgning herpå.

Langtursudvalget:

 Medlemmer:

Poul Erik Jørgensen

Jørgen Vestergård

Anna Hopff

Opgaver:

–  Tilrettelægge og koordinere planlagte langture

 

PR-udvalget

Medlemmer:

Lars Bak Rasmussen (ansvarlig)

Ria Hessler(redaktør af hjemmesiden)

Gitte Enghild (webmaster)
Opgaver:

– Redigere og udgive Bundproppen

– Vedligeholde og udbygge klubbens hjemmeside

– Have kontakt til medierne

– Vedligeholde og udbygge øvrigt PR-materiale, herunder “reklamesøjle”

Sponsor- og tilskudsudvalget

Medlemmer:

Niels Kristian Skou

Opgaver:

at søge og fremskaffe

– fondsmidler

– sponsorer

– offentlige tilskud (dog ikke kursustilskud)

 

Ungdoms- og søudvalget

Medlemmer :

Linda K .Nielsen(Ungdomsleder)

Poul – Erik Jørgensen

 

Opgaver:

Tilrettelægge og gennemføre aktiviteter for ungdomsroerer, samt aktiviteter på søen.

 

 

 

Vores sponsorer holder os flydende - tak!

https://www.horsens-roklub.dk/wp-content/uploads/2024/01/Eroning-forside.png