Medlemskab

 

Kontingent

Voksen                                                                  1.700 kr

Roer under 18 år                                                       900 kr

Familie (to forældre og op til tre børn under 18)         3.000 kr

Tørroere (kun ergometer)                                        1.000 kr

Passivt medlem                                                         350 kr

 

Kontingentet opkræves i slutningen af marts måned for perioden 1. april til 31. marts året efter.  Du kan melde dig ind i klubben nårsomhelst; vi opkræver kun for den resterende del af kontingentåret.

Har du været medlem i en anden klub, tager du blot kontakt til kassereren for at få dit medlemskab overflyttet.  Vil du melde dig ud af klubben, bedes du give skriftlig besked til kassereren (se “Kontakt“).

Vores sponsorer holder os flydende - tak!

https://www.horsens-roklub.dk/wp-content/uploads/2024/01/Eroning-forside.png