Rochef – funktionsbeskrivelse

 

  1. Føre tilsyn med, at klubbens love og reglementer overholdes. Rochefen har pligt til at underrette bestyrelsen om overskridelser og forsømmelser.

 

  1. Vejlede om og anbefale roture i farvandet omkring Horsens.

 

  1. Medvirke til, at den daglige roning fungerer.

 

  1. Sammensætte bådhold til ro-aftner tirsdag og torsdag.

 

  1. Planlægge og afholde kæntringsøvelser.

 

  1. Deltage i oprettelsen af korttursstyrmandskurser og planlægningen af den praktiske prøve.

 

  1. Planlægge introduktion af tidligere eller aktive roere fra andre klubber ved indmeldelse i Horsens Roklub.

 

  1. Være ansvarlig anvendelse og vedligeholdelse af klubbens ergometre.

april 2023

Vores sponsorer holder os flydende - tak!

https://www.horsens-roklub.dk/wp-content/uploads/2024/01/Eroning-forside.png