Introduktion

Nye roere starter ofte ved sæsonstart i april måned.  Den første tid får man vejledning af instruktører, mens man ror sammen med andre, og når man vurderes til at kunne begå sig på betryggende vis, bliver man “frigivet” og får ret til at ro inrigger dvs. en båd med to eller fire årer (een åre pr. roer) og styrmand.  Frigivne roere kan senere opnå rettigheder til at ro i coastal og scullere (mindre både med to årer pr. roer), også ved at ro under instruktion.  Når man har erfaring nok, kan man derudover uddannes som kort- eller langturs-styrmand eller til at instruere.

Nye roere, både med og uden erfaring, er velkomne hele året.

Oplæring af uerfarne roere sker løbende både på vandet og/eller på ergometre.

Fuldt medlemskab med roning indendørs og på vandet koster 1.700 kr. helårligt og som eRoer 1.000 kr. helårligt.

Et medlemskab i Horsens Roklub giver adgang til ubegrænset træning.

Kontakt kan rettes til Niels Kristian Skou på 2993 5033 eller nkskou@gmail.com

Vores sponsorer holder os flydende - tak!

https://www.horsens-roklub.dk/wp-content/uploads/2024/01/Eroning-forside.png