Introduktion

Nye roere starter ofte ved sæsonstart i april måned.  Den første tid får man vejledning af instruktører, mens man ror sammen med andre, og når man vurderes til at kunne begå sig på betryggende vis, bliver man “frigivet” og får ret til at ro inrigger dvs. en båd med to eller fire årer (een åre pr. roer) og styrmand.  Frigivne roere kan senere opnå rettigheder til at ro i coastal og scullere (mindre både med to årer pr. roer), også ved at ro under instruktion.  Når man har erfaring nok, kan man derudover uddannes som kort- eller langturs-styrmand eller til at instruere.

 

Melder lysten sig på et andet tidspunkt, er forløbet det samme, men hen på sæsonen kan det være svært at få roture nok til at blive frigivet samme år.  Man kan dog stadig deltage i klubbens aktiviteter og ikke mindst få god ro-lignende motion på vores ergometre (romaskiner).

Vores sponsorer holder os flydende - tak!