Sådan ror vi

Motionsroning 
Som regel på roaftenerne (tirsdag og torsdag kl 18.00), hvor det enkelte bådhold kan vælge at ro:

  • Op til 12 km
  • Over12 km, så pulsen kommer lidt op, men med tid til at nyde naturen og solnedgangen over fjorden.
  • Coastal-roning
  • Mere intensiv roning (speed-roning)

De enkelte bådhold vælger, hvor kraftfuldt roturen skal være, herunder afstanden man vil ro.

 

Hyggeroning 
Ofte i weekenden eller om formiddagen, hvor vi ror ud med kaffe og bruger nogle timer i et socialt tempo. Det kan også være en aftentur med grill, hvor vi går i land og hygger os.
Disse ture arrangeres af medlemmerne selv, enten på horsensroklub.rokort.dk  eller ved opslag – eller de aftales på en roaften.

 

Kaproning
Vi deltager i kaproning, som afholdes på skift af klubberne i Ronetværk Syd. Det er en hyggelig dag, hvor alle kan deltage.

 

Kirkebådsroning
Som regel som socialt arrangement enten til grillture, eller lånt ud til medlemmerne og deres kollegaer/familier samt på roaftnerne, hvor vi er flere, end der er både til. Kirkebåden kan roes af 14 roere og have 2-3 passagerer. Der er liste over styrmænd til kirkebåden i klubben.

Vi arrangerer også roture med ikke-medlemmer, og hvor vi deltager med en erfaren styrmand, og et antal erfarne roere.l

 

Ergometerroning
Som træning gennem hele året, og især i vinterhalvåret samt hvis vejret gør, at vi ikke kommer på vandet. Ergometrene kan frit benyttes af medlemmerne på alle tider af døgnet.
Der arrangeres også turneringer i ergometerroning under DFfR, eks. 8’er Grand-Prix, som også afvikles om vinteren.

 

Langtursroning
Langture er ture uden for daglig rofarvand, måske til Snaptun for at spise frokost eller til Hjarnø med eller uden overnatning. Hver sommer arrangeres der ture i fremmed farvand – enten en enkelt dag eller som ferielangtur. Det er som regel en uge, hvor vi bor i andre roklubber eller i telt.
Disse ture arrangeres af medlemmerne selv (langtursstyrmænd) og annonceres ved opslag påwww.rokort.dk, eller i klubben.

Feb.2022

Vores sponsorer holder os flydende - tak!

https://www.horsens-roklub.dk/wp-content/uploads/2024/01/Eroning-forside.png