SÅDAN ROR VI

Motionsroning 
Som regel på roaftenerne (tirsdag og torsdag kl 18.30), hvor vi ror 10-12 km i et rimeligt tempo, så pulsen kommer lidt op, men med tid til at nyde naturen og solnedgangen over fjorden.

Hyggeroning 
Ofte i weekenden eller om formiddagen, hvor vi ror ud med kaffe og bruger nogle timer i et socialt tempo. Det kan også være en aftentur med grill, hvor vi går i land og hygger os.
Disse ture arrangeres af medlemmerne selv, enten på www.rokort.dk eller ved opslag – eller de aftales på en roaften.

“Sved på panden”-roning 
Som regel på roaftenerne, hvor man meddeler, at man gerne vil i båd med andre, der vil ro stærkt.

”Speed-roning”

Roning på faste hold, der aftaler, hvor længe en rotur varer, eks. 1 time ud og 1 time hjem. Speedoningshold sættes et par gange i løbet af sæsonen på i forvejen varslede aftner – eller medlemmerne arrangerer selv.

Kaproning
Vi deltager i kaproning, som afholdes på skift af klubberne i Ronetværk Syd. Det er en hyggelig dag, hvor alle kan deltage.

Kirkebådsroning
Som regel som socialt arrangement enten til grillture, eller lånt ud til medlemmerne og deres kollegaer/familier samt på roaftnerne, hvor vi er flere, end der er både til. Kirkebåden kan roes af 14 roere og have 2-3 passagerer. Der er liste over styrmænd til kirkebåden i klubben.

Ergometerroning
Som træning især i vinterhalvåret samt hvis vejret gør, at vi ikke kommer på vandet. Ergometrene kan frit benyttes af medlemmerne på alle tider af døgnet.
Der arrangeres også turneringer i ergometerroning under DFfR, eks. 8’er Grand-Prix, som også afvikles om sommeren.

Langtursroning
Langture er ture uden for daglig rofarvand, måske til Snaptun for at spise frokost eller til Hjarnø med overnatning. Hver sommer arrangeres der ture i fremmed farvand – enten en enkelt dag eller som ferielangtur. Det er som regel en uge, hvor vi bor i andre roklubber eller i telt.
Disse ture arrangeres af medlemmerne selv (langtursstyrmænd)og annonceres ved opslag påwww.rokort.dk, eller i klubben.

Følgende sponsorer holder Horsens Roklub flydende