ROANVISNINGER

ROANVISNINGER
Roanvisninger for Fjorden, Bygholm Å, Dagnæs Bæk

Nærværende er et supplement til Horsens Roklubs Reglement for roning i ”dagligt rofarvand” på Horsens Fjord og roning på Bygholm Sø (”korttursreglementet”)

1. Der er generelt mange store sten i vandet langs fjordens bredder, og der er lavt vand langt ud i fjorden, herunder en hel del muslingebanker. Der bør derfor ved roning langs fjordens bredder i almindelighed holdes en ”sikkerhedsafstand” på 200 – 300 m til bredden. Ved landgang eller roning tættere på bredden, bør der roes med forsigtighed og holdes udkik efter sten m.v.

2.”Sælgrunden” er forbudt område p.g.a. sten og risiko for at gå på grund.

3. Ved passage af Vorsø henledes opmærksomheden på, at stort set alle områder i nærheden af Vorsø er fyldt med sten og muslingebanker. Vorsø samt Vorsø Kalv bør derfor, som det også gælder i fjorden, passeres i en afstand på ikke under 200 – 300 m.

4. Ved roning i området mellem Alrø og Jylland skal der roes tættest på jyllandssiden. Ved landgang på Alrødæmningen styres mod et punkt, der ligger ca. 1/4 ude på dæmningen fra jyllandssiden. Fra en afstand på ca. 200-300m fra dæmningen roes med ”småt roning” og med udkig efter sten i vandet. Der vades fra en afstand på ca. 50 m fra kysten.

5. Ved roning mellem ”Sælgrunden” og sydsiden af fjorden, roes i almindelighed i midten. Såfremt fjorden skal krydses ved Borre Knob indenværts ”Sælgrunden” er der en banke mellem spidsen af Borre Knob og Sælgrunden, som ved lavvande kun kan passeres i en afstand af 100 – 200 m fra spidsen af Borre Knob, hvor der er et ”hul” i banken på ca. 50 – 100 m.

6. Ved roning i nærheden af spidsen af Borre Knob skal det iagttages, at der er en kraftig strøm. Der skal udvises forsigtighed ved passage af bøjerne, der skal passeres på den side, der ligger i læ for strømmen.

7. Roning/passage af det åbne vand mellem Brakøre, Vorsø, Alrø, Borre Knob og Dysbjerg må kun ske, når vejret er godt og der ikke er udsigt til blæst, torden m.v.

8. Når der roes mod”Sundet” fra roklubben, skal der roes mod øst indtil til man når til et punkt, der ligger vinkelret ud for den gamle jernbanebro. Derefter roes i lige linje ind mod den gamle jernbanebro. Passage af den gamle jernbanebro skal ske med forsigtighed og hensyntagen til strømmen, der kan være kraftig. I ”Sundet” bør roning p.g.a. pæle m.v. kun ske i midten af ”Sundet”.

9. Broerne i Bygholm Å kan ikke passeres ved højvande. Man må derfor ved roning på Bygholm Å foretage en nøje vurdering af vandstanden, herunder især tage hensyn til, at vandstanden kan være højere på tidspunktet for udadgående end den var på tidspunktet for indadgående. Hvis dette sker, bliver man ”fanget” i åen og overbæring af båden er p.g.a. stejle brinker ikke muligt. Roning på åen skal i øvrigt ske med stor varsomhed. Der bør også forholdes en vis ro i og omkring bådene, så omgivelserne af Bygholm Å ikke generes unødvendigt.

10. ”Alrø” og ”Fessor” må ikke benyttes til roning på Bygholm Å.

11. Roning i havnen skal ske med særlig opmærksomhed på anden trafik.

12. Roning i Dagnæs Bæk kræver en langtursstyrmand, som har prøvet turen tidligere under kyndig vejledning. – Der skal være minimum 40 cm vand under båden. Denne skal være en 2-årers.

13. Ved landgang på bredderne, herunder indtagelse af mad m.v., skal området efterlades i samme tilstand som ved ankomsten (ryde op, medtage affald m.v.)

november 2014

Følgende sponsorer holder Horsens Roklub flydende