ORDENSREGLEMENT

Ordensreglement for Horsens Roklub

§ 1. Medlemmerne må ikke udvise stødende adfærd på klubbens område, under ro-aktiviteter eller iført klubtøj.

§ 2. Klubben har intet ansvar for medlemmernes tøj og andre ejendele.

§ 3, stk. 1. Klubbens bygninger og udenomsarealer skal holdes rene og ryddelige. Rengøring og oprydning udføres af medlemmerne ved frivillig indsats, på arbejdsdage eller efter husforvalterens bestemmelser.
Stk. 2. Klubbens både skal holdes rene og vedligeholdes efter materialeforvalterens anvisninger.

§ 4. Rotøj og lignende, der efterlades, opbevares på et af husforvalteren fastsat sted. 1 gang årligt ryddes dette opbevaringssted.

§ 5. Rygning er forbudt i klubbens lokaler.

§ 6. Dette reglement skal være opslået i klubhuset og på klubbens hjemmeside. Opslag i klubben vedr. rengøring, orden m.m. er at betragte som supplement til ordensreglementet og underkastet samme regler med hensyn til overholdelsen.

§ 7. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra reglementets bestemmelser.

§ 8. Bestyrelsen henstiller, at medlemmerne benytter klubbens øl/vand og kaffeordning.

Vedtaget af bestyrelsen november 2014

Følgende sponsorer holder Horsens Roklub flydende