Ordensreglement

ORDENSREGLEMENT

Ordensreglement for Horsens Roklub

 • 1. Det påhviler alle medlemmer at overholde klubbens reglementer, samt holde god tone og orden inden for klubbens område dvs. i og omkring klubhuset og i forbindelse med roture.

 

 • 1a. Rokort benyttes til at slå ture op og reservere både samt kommunikere med medlemmerne om emner, der er relevante for alle i klubben.
 • 2. Klubben har intet ansvar for medlemmernes tøj og andre ejendele.
 • 3, stk. 1. Klubbens bygninger og udenoms arealer skal holdes rene og ryddelige. Rengøring og oprydning udføres af medlemmerne ved frivillig indsats, på arbejdsdage eller efter husforvalterens bestemmelser.
  Stk. 2. Klubbens både skal holdes rene og vedligeholdes efter materialeforvalterens anvisninger.
 • 4. Rotøj og lignende, der efterlades, opbevares på et af husforvalteren fastsat sted. 1 gang årligt ryddes dette opbevaringssted.
 • 5. Rygning er forbudt i klubbens lokaler.
 • 6. Dette reglement skal være opslået i klubhuset og på klubbens hjemmeside. Opslag i klubben vedr. rengøring, orden m.m. er at betragte som supplement til ordensreglementet og underkastet samme regler med hensyn til overholdelsen.
 • 7. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra reglementets bestemmelser.
 • 8. Bestyrelsen henstiller, at medlemmerne benytter klubbens øl/vand og kaffeordning.
 • 9. Om kommunikationen i klubben:
 • Vi siger hvad vi gør, og gør hvad vi siger.
 • Vi kommunikerer bredt og
 • Vi løser konflikter i direkte dialog, dvs. man går direkte til bestyrelsen med sin evt. utilfredshed med et givet emne.

Vedtaget af bestyrelsen november 2017

Vores sponsorer holder os flydende - tak!

https://www.horsens-roklub.dk/wp-content/uploads/2024/01/Eroning-forside.png