Ture på fjorden

 

 (Alle distancer er fra Horsens Roklub og retur)

Langs nordsiden:

Husodde, 5 km. Kan forlænges ved en tur ind i Sundet. Ved Husodde er der badebro og strand, campingplads med kiosk og toiletter. Hold god afstand til kysten på grund af sand- og skallebanker. Ved indsejling til Sundet skal man ro så langt mod øst, at man kan ro vinkelret ind mod broen. Vær opmærksom på vind- og strømretning ved broen. Inde i sundet er der pæle og sten langs nordkanten.

 

Golfbanen, 10 km. Her kan man komme tæt på land. På strækningen umiddelbart før og efter golfbanen hen imod Brakøre er der sand- og skallebanker.

 

Brakøre, 12 km. Her er der dannet en ø, hvor man med forsigtighed kan gå i land. Det er også muligt at opnå læ ved at ro et lille stykke mod nord efter at øen er passeret. Her skal man være opmærksom på store sten og på at området rundt om Vorsø og Vorsø kalv er fuglebeskyttelsesområde.

 

Vorsø, 17 km. Vorsø og Vorsø Kalv er fuglebeskyttelsesområde og må ikke passeres tættere på end 200 m i perioden 1.2. – 1.9. Det vil sige at det kun er efter 1.9. at det er muligt at ro rundt om Vorsø og dette kan kun gøres efter nøje studier af tidevands- og vandstandstabeller. Vorsø er forbundet med fastlandet (Brigsted) langs en ebbevej som kan passeres med forsigtighed ved højvande.

 

Sondrup, 25 km. Følg den nordlige kyst hen til den lange badebro ved en klynge små huse. Her er god plads til at lægge flere både til langs broen og gå i land. Pas på evt. badende! Op ad trappen er der borde, bænke, en grillplads og mulighed for at slå telt op. Fortsæt lige ud fra trappen, langs buskadset og gå lidt til højre, så er der toiletter.

 

Alrødæmningen, 28 km. Fortsæt forbi Sondrup Strand ind mod det store hvide hus (det tidligere kvindefængsel) til Alrødæmningen. Her kan man gå i land, men hold øje med sten på bunden. Toiletbygning til venstre. Det er muligt at bære båden over dæmningen og sætte den i på den anden side, ved højvande.

 

Alrømolen, 24 km. Ro mod syd efter Vorsø, følg Alrøs vestkyst i god afstand. Det er muligt at lægge til ved broen ved Alrømolen på begge sider. Vær opmærksom på at der i sommerperioden er bådforbindelse til cykler mellem Snaptun og Alrømolen som lægger til for enden af molen. Inde på land er der borde og bænke og en toiletbygning. Der er en café som er kendt for sine store tarteletter ca. 1 km langs vejen fra molen.

 

Langs sydsiden:

Ro mod syd lige efter dækmolen, vær opmærksom ved passage af havne ind-/udløbet.

Bygholm Å, 12 km. Ro mod øst efter stenmolen, syd for havnemundingen. Åen er et fint alternativ, når det blæser for meget til at ro på fjorden. Det giver en mulighed for at ro igennem Horsens By helt ind til Bygholm Park. Det kræver en langtursstyrmand, foruden meget opmærksomhed og god fortrolighed med kommandoerne og gode mavemuskler, da ”kvart åre” og ”åren langs” er nødvendigt for at komme forbi siv, sving og under lavthængende grene og nogle af broerne. Check om vandstanden er stigende eller faldende, for ikke at risikere at blive fanget indenfor en bro på vej hjem. På en god dag er det muligt at komme helt op til stryget ved Ringvejen, hvor åen bliver ført under vejen til Bygholm sø. Det er ikke muligt at ro ind i søen fra åen.

 

Boller Mole, 5 km. Ved vestenvind kan man få en fin tur ved at ro mod syd i læ af molerne fra lystbådehavnen og erhvervshavn syd. Der er en sandbanke i bugten inden Boller Mole som kan genere ved lavvande.  Turen kan evt. kombineres med en tur ind i åen ind til den første bro, hvis man ikke har lyst til den mere udfordrende del beskrevet ovenover.

 

Christiansminde, 9 km. Ved søndenvind giver skoven læ. Hold god afstand til kysten, her er sand- og skallebanker og stedvis store sten. Christiansminde er den gård der kan ses lige efter skoven. Lige inden skoven slutter  er der et fint shelter med bålplads. Det er muligt med forsigtighed at gå ind til land, hold godt øje med sten!

 

Lysbøjen (Ishuset), 12 km. Lidt længere ud står en lysbøje der er med til at markere sejlretningen ved indsejlingen til Horsens Havn for de større skibe. Den ligner et gammeldags ishus, deraf navnet. For at få is, skal man helt til Snaptun. Er man heldig ligger der en sæl på stenene i vandet ved kysten

 

Dysbjerg, 17 km. En lille odde med en skovbevokset stenhøj. For at nå de 17 km, skal man godt forbi, før man vender.

 

Borre Knob,  22 km. Følg kysten lidt endnu og Borre Knob strækker spidsen mod nord. Vest for spidsen ligger sælgrunden som er markeret. Den fortsætter dog under vandet mod spidsen af Borre Knob. Det er muligt at passere mellem Sælgrunden og Borre Knob, ved at holde sig forholdsvis tæt på Borre Knob, uden dog at komme helt ind, hvor der er meget lavvande. Ved lav vandstand, er det ofte nødvendigt at stige ud og trække båden over. Herfra kan man enten vælge at ro samme vej tilbage igen, eller i stille vejr, at fortsætte langs Alrø over mod Vorsø og derfra tilbage mod Horsens. Turen er ca. 22 km, uanset hvilken vej man vælger.

 

Lille Fjord rundt, 18 km. I stille vejr, kan ro fra Dysbjerg over til Brakøre, eller den anden vej rundt, afhængig af vindretning.

 

Store Fjord rundt, 35 km. Ved at ro ud ad nordsiden til Alrødæmningen og tilbage langs Alrø og over til Borre Knob, følge den ind til den inderste fortøjningsbøje og derfra langs sydsiden tilbage til Horsens, (eller den anden vej rundt) når man 35 km. Pas på ikke at skære nogle hjørner J.

 

Snaptun, 24 km. Ro enten langs nordsiden, eller sydsiden, passér Borre Knob og hold kurs mod sydøst, mod Snaptun; masterne i havnen kan ses når man har passeret Borre knob. Der er havbrug i farvandet. I Snaptun kan man, hvis der er plads, lægge til i lystbådehavnen langs den inderste kaj. Eller ro forbi havneindløbet og læg til ved den lille sandstrand, lige sydøst for havnen. Café, toiletter og iskiosk, borde og bænke, også overdækket.

 

Hjarnø rundt, 35 km. En smuk tur i stille vejr. Hold rigtig god afstand fra land på nordsiden! Læg mærke til digesvalerne på sydøstkysten. I bugten syd for havnen er der fin sandstrand og godt at bade, det bliver hurtigt dybt. Besøg evt. den lille kirke. Midt på øen er der en café. Toiletter ved kirken og havnen.

Marts 2015

Vores sponsorer holder os flydende - tak!

https://www.horsens-roklub.dk/wp-content/uploads/2024/01/Eroning-forside.png