KONTAKT

Formand
Lars Bak
30 33 71 80/ formanden@horsens-roklub.dk

Yderligere ansvarsområder: Presseansvarlig, rep. i Søsportsudvalget

Næstformand
Jan Stig Nielsen
25 31 07 37/ janstignielsen@outlook.com

Yderligere ansvarsområder: Rochef, kontaktperson til materialeforvaltrere

Kasserer
Claus W. Thomsen
24 86 72 71/ cwt1@mail.tele.dk

Yderligere ansvarsområder: Sponsor- og tilskud, rep. i Søsportsudvalget, SU for Havnen

Kassereraspirant og husforvalter
Niels Kristian Skou
29 93 50 33/ nkskou@gmail.com

Yderligere ansvarsområder: Indkøb af øl og vand

Bestyrelsesmedlem:

Birgitte Aagaard

51941138/biaagaard@stofanet.dk

Yderligere ansvarsområder: varetage nogle af husforvalteropgaverne

Sekretær
Ria Hessler
61 71 14 52/ ria@hessler.dk

Yderligere ansvarsområder: Nøgle- og kortansvarlig, redaktør af klubblad

 

1.Suppleant                                               2.Suppleant
Thea Lund Holst  26 13 25 64/                    Poul Erik Jørgensen 22 31 86 61/

thealundholst@gmail.com                           hamselv683@gmail.com

Ungdomsleder:
Linda Kærgaard Nielsen 61 54 54 51/ lindakn80@gmail.com

Assistent:
Sten Holmbæk 41 15 46 70/ sten.h@mail1.dk

Materialeforvalter (Fjorden)
Jørgen Vestergård 20 11 68 58/ xjve@mail.dk                          

Materialeforvalter (Bygholm Sø)
Sten Holmbæk 41 15 46 70/ sten.h@mail1.dk

Horsens Roklubs venner
Formand
Klaus Hougaard 23 40 10 38/ klaushougaarddk@gmail.com

 

Følgende sponsorer holder Horsens Roklub flydende