Bestyrelse

 

Formand  Vibeke Byskov    2466 6104  formanden@horsens-roklub.dk

.            privat (udlån af både og lokaler)  byskovs@hotmail.com

Næstformand  Linda Kærgaard Nielsen    lindakn80@gmail.com

Kasserer  Niels Kristian Skou    2993 5033 nkskou@gmail.com

Sekretær  Anna Grethe Ellegaard    2427 3570  age@fibermail.dk

Andet  Trine Krogh Jeppesen     2146 4275  jeppesen@snaptun.dk

Bygningsudvalg  Leif Nielsen    2280 3636   lehenie@gmail.com

 

Suppleant: Frode Riget

 

Rochef og materialeforvalter 

Sten Holmbæk    41154670/ sten.h@mail1.stofanet.dk

 

Horsens Roklubs venner

Formand  Klaus Hougaard    23401038/ klaushougaarddk@gmail.com

 

Vores sponsorer holder os flydende - tak!

https://www.horsens-roklub.dk/wp-content/uploads/2024/01/Eroning-forside.png