Instruktion SLET

Nye roere starter ofte ved sæsonstart i april måned.  Efter at have roet med andre og fået vejledning af instruktører undervejs bliver man “frigivet” og får ret til at ro i inriggerbåd dvs. en båd med to eller fire årer (een åre pr. roer) og en styrmand.  Det er rochefen, der i samråd med instruktørerne, beslutter om en roer kan frigives.  Frigivne roere kan senere opnå rettigheder til at ro i coastal og scullere (mindre både med to årer pr. roer).  Når man har erfaring nok, kan man derudover uddannes som kort- eller langturs-styrmand eller til at instruere.

 

Melder lysten sig på et andet tidspunkt, er forløbet det samme, men hen på sæsonen kan det være svært at få roture nok til at blive frigivet samme år.  Man kan dog stadig deltage i klubbens aktiviteter og ikke mindst få god ro-lignende motion på vores ergometre (romaskiner).

Vores sponsorer holder os flydende - tak!

https://www.horsens-roklub.dk/wp-content/uploads/2024/01/Eroning-forside.png