Tekst til billeder fra dameroklub 1935-38

HDR i 30erne

001: Set mod sydøst ved dameroklubbens nye klubhus på Langelinie. Boller Skov anes i disen til højre i billedet. Ca. 1935-38.

002: Båden bæres ind i bådehallen. (Samme personer der bærer båden jf. billede 001). Ca. 1935-38.

003: Taget foran Horsens Dame Roklub. Tekst bagpå billedet: ”Søndag den 11/9 1938. Hin mindeværdige Dag, da vi ”kløede” Vejle 2 gange og vandt 2 Pokaler til Ejendom. Hurra!”

004: Set mod nord fra Langeline, formentlig ud for dameroklubben. Tekst bagpå postkortet: ”1939. ”Week-ends” Ankomst”.

005: Bådebroen set mod øst ved Langelinie. Formentlig dameroklubbens bådebro. Ca. 1935-38

006: Set mod nordøst fra Langelinie. År 1938 (Påført bagsiden).

007: Dameroere set foran Horsens Dame Roklub. Ca. 1935-38 (Påført 193 på bagsiden, sidste tal mangler?).

008: Set mod sydøst fra Langelinie foran dameroklubben. År 1937 (Påført bagsiden).

009: Dameroere på tur. Ukendt sted. År 1938 (Påført bagsiden).

010: Dameroere på sommerferie i Juelsminde 1936 (Påført bagsiden).

011: Formentlig fra Juelsminde som 010. Læg mærke til rejsegrammofonen. År 1936.

012: Dameroere på tur. Ukendt sted. År 1936 (Påført bagsiden).

013: Set mod nord fra dameroklubbens gamle klubhus på Jens Hjernøes Vej. År 1932 (Påført bagsiden).

014: Set mod nord fra dameroklubbens gamle klubhus på Jens Hjernøes Vej. Ca. 1932-34.

015: Set mod nord fra dameroklubbens gamle klubhus på Jens Hjernøes Vej. Ca. 1932-34.

016: Dameroere på tur i godt humør. Ca. 1935-38.

017: Kaproning med 2 ottere i havnen, set mod nord. Herreroere, kan ikke se om de er fra Horsens. Formentlig også fra sidst i 30erne.

018: Kaproning i havnen set mod sydvest. Formentlig også fra sidst i 30erne.

019: Opstilling af dameroere, formentlig en firer med styrmand som har vundet i en konkurrence – de ser så glade ud. Ukendt sted. Formentlig også fra sidst i 30erne.

Vores sponsorer holder os flydende - tak!

https://www.horsens-roklub.dk/wp-content/uploads/2024/01/Eroning-forside.png