INSTRUKTION

Intro og instruktionsforløb – 2017

I Horsens Roklub uddanner vi nye roere i maj måned.

Mål: At have opnået færdigheder til at ro uden instruktør ca. 1.juni                                                                         

Introaften: torsdag den 4. maj 2017, klokken 18.00 – 21.00

 • kort præsentation af Horsens Roklub
 • rundvisning i bådhal og præsentation af både
 • gennemgang af instruktionsforløbet
 • tilbud om en kort prøveroning

For at vi kan få arrangementet til at fungere, skal du tilmelde dig hos:
Ria Hessler/61711452/ria@hessler.dk – senest den 26.april

Instruktionsforløb: Weekenden den 20. – 21. maj: lørdag kl 8.30 – 16, søndag 8.00 – 15; tirsdag og torsdag kl 18.00 – 20.30 i uge 21 og 22

Indhold:

 • roning på fjorden
 • teori: roning og sikkerhed
 • svømme 300 m i svømmehal
 • besøg i klubbens afdeling ved Bygholm Sø
 • god forplejning og hyggeligt samvær

Tilmelding til instruktionsforløb til Ria Hessler/61171452 – senest 12.maj

Pris:  Det er gratis at deltage ved introduktionsaftenen.

Instruktionsforløbet koster 500 kr. pr deltager. Beløbet betales kontant første gang du møder til instruktion.

Ønsker du efter instruktionen at blive medlem af roklubben, bliver gebyret modregnet i det første års kontingent.

Praktiske oplysninger:

Medbring:

 • vindtæt overtøj, evt regntøj
 • sko m. smal hæl – af hensyn til fodholder i båden
 • tørt skiftetøj
 • badetøj, håndklæde (søndag)

Følgende sponsorer holder Horsens Roklub flydende