Medlem af Horsens roklub

Medlem af Horsens Roklub

De fleste starter i klubben om foråret med instruktionen af nye medlemmer sidst i april måned –  Se “Instruktion” og kalender for yderligere oplysninger om tidspunkter og tilmelding.-

* Ungdomsroere: 12-15 år.
* Juniorer:          16-17 år.
* Seniorroere:     18-64 år.
* Pensionistroere:65-99 år

Har du været medlem i en anden klub før, tager du blot kontakt til klubbens instruktionschef (se “Kontakt”!), så du kan overflytte dit medlemsskab.

Kontingent

Ungdomsmedlemmer:                                   900,- kr/år

Seniormedlem:                                              1700,- kr/år

Pensionister og SU-berettigede:                     1500,- kr/år

Familiekontingent: ægtepar/samlev.+børn:   3000,- kr/år

Tørroere (kun ergometer):                              775,- kr/år

Passivt medlem:                                              350,- kr/år.

Udmeldelse

Ønsker du at udmelde dig af klubben, bedes du give skriftligt besked til kassereren.(se “Kontakt”)

Følgende sponsorer holder Horsens Roklub flydende