Medlem af Horsens roklub SLET

De fleste starter i klubben om foråret med instruktionen af nye medlemmer sidst i april måned –  Se “Instruktion” og kalender for yderligere oplysninger om tidspunkter og tilmelding.-

Har du været medlem i en anden klub før, tager du blot kontakt til klubbens instruktionschef (se “Kontakt”), så du kan overflytte dit medlemsskab.

Kontingent

Roer under 18 år                                                      900,- kr/år

Seniormedlem                                                       1.700,- kr/år

Familiekontingent (ægtepar/samlev.+børn)  3.000,- kr/år

Tørroere (kun ergometer)                                     775,- kr/år

Passivt medlem                                                       350,- kr/år

 

Ønsker du at udmelde dig af klubben, bedes du give skriftligt besked til kassereren.
(se “Kontakt”)

Vores sponsorer holder os flydende - tak!

https://www.horsens-roklub.dk/wp-content/uploads/2024/01/Eroning-forside.png