Medlem af Horsens roklub

Medlem af Horsens Roklub

De fleste starter i klubben om foråret med instruktionen af nye medlemmer sidst i april måned –  Se “Instruktion” og kalender for yderligere oplysninger om tidspunkter og tilmelding.-

Har du været medlem i en anden klub før, tager du blot kontakt til klubbens instruktionschef (se “Kontakt”!), så du kan overflytte dit medlemsskab.

Kontingent

Roer under 18 år                                                     900,- kr/år

Seniormedlem:                                                      1700,- kr/år

Familiekontingent: ægtepar/samlev.+børn:  3000,- kr/år

Tørroere (kun ergometer):                                     775,- kr/år

Passivt medlem:                                                       350,- kr/år.

Udmeldelse

Ønsker du at udmelde dig af klubben, bedes du give skriftligt besked til kassereren.
(se “Kontakt”)

2021

Vores sponsorer holder os flydende - tak!