Medlemskab

 

Kontingent

Voksenmedlem                                                       1.700 kr/år

Roer under 18 år                                                       900 kr/år

Familie (to forældre og op til tre børn under 18)         3.000 kr/år

Tørroere (kun ergometer)                                           775 kr/år

Passivt medlem                                                         350 kr/år

 

De fleste starter i klubben sidst i april måned med introduktion af nye medlemmer (se “Introduktion”)   Har du været medlem i en anden klub, tager du blot kontakt til klubbens kasserer (se “Kontakt”) for at få dit medlemskab overflyttet.

Ønsker du at udmelde dig af klubben, bedes du give skriftlig besked til kassereren.

Vores sponsorer holder os flydende - tak!